Προφίλ


GHOST_office_interior

Η εταιρεία Ghost Designers ιδρύθηκε το 2015 με βασικό αντικείμενο τον σχεδιασμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων εστιάζοντας στη λεπτομέρεια και στην απόδοση ποιοτήτων κοντά στην ανθρώπινη κλίμακα.

Το πεδίο δράσης αφορά επαγγελματικούς χώρους, όπως καταστήματα μαζικής εστίασης, γραφεία, εμπορικά καταστήματα, καθώς και κατοικίες και ξενοδοχειακά καταλύματα. Η μεθοδολογία σχεδιασμού που ακολουθείται περιλαμβάνει σαφή και διακριτά στάδια που βοηθούν την ταχεία και ορθή εκπόνηση της μελέτης. Το αισθητικό κομμάτι εξελίσσεται σε άρρηκτη σύνδεση με το τεχνικό ώστε να προκύπτουν κατασκευάσιμες και υλοποιήσιμες λύσεις που να ανταποκρίνονται στα δεδομένα και τις ανάγκες του κάθε έργου.

Σημαντικό κομμάτι της μελέτης αποτελεί και το κομμάτι του φωτορεαλισμού αφού με αυτό τον τρόπο αποκτά υπόσταση η αρχική ιδέα ώστε να μπορεί να προβλεφθεί το τελικό αποτέλεσμα, να αποφευχθούν τυχόν αισθητικές παραφωνίες και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Εκτός από απαραίτητο εργαλείο του σχεδιαστή όμως λειτουργεί και ως μορφή επικοινωνίας μεταξύ σχεδιαστή και πελάτη, ένας εύκολος γρήγορος και άμεσος τρόπος ανάπτυξης κοινού λεξιλογίου.

GHOST_office_interior