Δικηγορικό γραφείο Πινδάρου

Δικηγορικό Γραφείο – οδός Πινδάρου

Οι υπάρχουσες κλασσικές λεπτομέρειες τόσο στο κέλυφος του κτιρίου όσο και στον εσωτερικό χώρο του διαμερίσματος καθώς και η ευρύτερη αισθητική της περιοχής του Κολωνακίου αποτέλεσαν την βάση κατά τον σχεδιασμό. Αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση αποτέλεσε η διατήρηση του διαχρονικού ύφους και η αρμονική συνύπαρξη αυτού με στοιχεία επηρεασμένα από τον μοντερνισμό τα οποία αποτυπώνονται στις λιτές γραμμές των επίπλων. Η ομαλή οπτική μετάβαση μεταξύ των χώρων επιτυγχάνεται με την χρήση κοινής παλέτας υλικών η οποία ενισχύεται από τα ιδιαίτερα γεωμετρικά σχήματα και χρώματα που προέρχονται από τα διακοσμητικά αντικείμενα που παράλληλα αναδεικνύουν την μοναδικότητα του κάθε επί μέρους χώρου.

Τύπος: Γραφείο
Τοποθεσία: Κολωνάκι, Αθήνα
Έτος: 2017
Στάδιο: Ολοκληρωμένο
Έκταση: 60m²